pokus2.png, 410kB

CZ cz.png, 476B | gb.png, 710B EN

Členství ve spolku

Členem spolku může být každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která získá doporučení alespoň dvou členů tohoto spolku, podporující hlavní cíle spolku a respektující stanovy spolku. Členem spolku mohou být právnické i fyzické osoby z ČR i ze zahraničí.

Spolek může udělit i čestné členství významným osobnostem, které se zasloužily o šíření myšlenek ekologického zemědělství. Čestné členství se uděluje na návrh člena spolku a vzniká schválením valnou hromadou.

Čestný člen má stejná práva a povinnosti jako člen řádný, kromě možnosti být volen do orgánů spolku. Čestný člen nemá povinnost platit členské příspěvky.

Přihláška pro nové členy

pdf.PNG, 680B Přihláška

Členské příspěvky

Členský příspěvek činí minimálně 1.000 Kč za rok.

clen.png
kalendar.png, 7,1kB

Kalendář akcí

probio_mensi.jpg, 7,1kB

PRO-BIO, obchodní společnost

hosteradky_mensi_cb.jpg, 7,1kB

Web vzniká za finanční podpory Jihomoravského kraje.

© Veselá biofarma Velké Hostěrádky, z.s. | VH AGROTON | Tomáš URBAN | Olomouc 2015