pokus2.png, 410kB

CZ cz.png, 476B | gb.png, 710B EN

Základní informace o farmě VH Agroton

V krásné kopcovité krajině na okraji Ždánického lesa v obci Velké Hostěrádky se nachází ekologická farma společnosti PRO-BIO, s.r.o. Malebné prostředí jižní Moravy nedaleko Břeclavi je jako stvořené pro šetrné ekologické zemědělství, farma sousedí s bio vinaři Veritas s.r.o. a v  blízkém okolí hospodaří další ekologičtí zemědělci. Farmu mají na starosti manželé Urbánkovi, kteří pečují o její každodenní chod.

Na prvních 120 ha začalo PRO-BIO hospodařit v roce 2008. Postupně se farma rozšiřovala o další pozemky až do dnešní velikosti 366 ha orné půdy – všechny v ekologickém zemědělství.

Na farmě se pěstuje špalda, pšenice, pohanka, sója, oves nahý, apod. Tyto suroviny pokryjí asi 15-20 % celkové spotřeby firmy PRO-BIO pro výrobu bioproduktů.

Ekologické zemědělství má nejen svoji produkční funkci. Neméně důležitý je i jeho význam v ochraně životního prostředí a krajinotvorby. Dodržováním střídání plodin, osevních postupů a pravidel ekologického zemědělství se zamezuje případné půdní erozi, podporuje pestrost místních rostlin a živočichů, podílí se na tvorbě a udržovaní místní krajiny. Pole se proto nenechávají bez pokrytí a i v pozdním podzimním období se zde zelenají a kvetou meziplodiny, jako je například hořčice, jetel inkarnát či pozdně zasetá pohanka. Meziplodiny tak potlačují zaplevelení pole, obohacují půdu o živiny a zamezují jejich ztrátě.

Správně fungující ekologická farma představuje určitý uzavřený organizmus s minimální potřebou vnějších vstupů, kde jsou látky a prvky v přirozeném koloběhu. K pěstování rostlin neodlučitelně patří také chov zvířat, farma se pak stává skutečně funkčním systémem. Ve Velkých Hostěrádkách se chovají převážně prasata, která mají dle zásad ekologického zemědělství přístup ven na čerstvý vzduch, možnost volného pohybu a jsou krmena přirozenou stravou. Svůj domov zde nalezly dočasně i kozy a ovečky z druhé farmy na Staroměstsku, z Nové Seninky, které zde během vegetačního období pomáhají se spásáním a své nezastupitelné místo v roli opylovačů plodin má i zdejší včelstvo.

Na farmě již druhým rokem probíhá také monitorování ptáků – druhová pestrost i vyskytované množství. Tajným snem majitelů farmy je navrácení do místní krajiny vzácnou koroptev polní, která zde kdysi bývala v hojných počtech. Pokud se to podaří, bude to krásná odměna za kvalitní ekologické hospodaření.

V budoucnu by se farma měla stát místem setkávání zájemců o ekologické zemědělství a biopotraviny. Plánem majitelů farmy je z tohoto místa vytvořit ekologickou farmu s možností ubytování, kde rodiny s dětmi budou moci na vlastní oči spatřit, odkud pocházejí a jak se pěstují zemědělské plodiny a jak žijí hospodářská zvířata. Aby si lidé skutečně mohli na „normální“ ekologické zemědělství sami „sáhnout“!

Tuto osvětově-vzdělávací činnost zde na farmě plní v loňském roce založený spolek Veselá biofarma – spolek přátel ekologického zemědělství.

ovce.png
kalendar.png, 7,1kB

Kalendář akcí

probio_mensi.jpg, 7,1kB

PRO-BIO, obchodní společnost

hosteradky_mensi_cb.jpg, 7,1kB

Web vzniká za finanční podpory Jihomoravského kraje.

© Veselá biofarma Velké Hostěrádky, z.s. | VH AGROTON | Tomáš URBAN | Olomouc 2015