pokus2.png, 410kB

CZ cz.png, 476B | gb.png, 710B EN

Spolek Veselá biofarma Velké Hostěrádky

Posláním spolku je propagace a podpora ekologického zemědělství, ochrany životního prostředí a  zdravého životního stylu. Dále je to vzdělávání, osvěta a spolupráce s výzkumem, ochrana životního prostředí, biodiverzity a krajiny.

Cíle a činnosti spolku

Cíle spolku byly vytyčeny na přípravném setkání v září 2013 a jsou následující:

Hlavním cílem spolku je směřování k udržitelnému rozvoji společnosti a ochrana životního prostředí na všech úrovních. Jako praktický příklad pro naplnění tohoto všeobecného cíle je zvoleno ekologické zemědělství, které je tradičním multifunkčním modelem hospodářské činnosti člověka, zajišťujícím jeho duchovní i materiální potřeby a plnohodnotnou výživu lidí bez negativních vlivů na své okolí.

Cílem spolku je v praxi a v pozitivním přátelském prostředí ukázat, že naplnění níže uvedených cílů ekologického zemědělství (M. Altieri,1994) je uskutečnitelné i v podmínkách České republiky.

Ekologické cíle:

Sociální cíle:

Ekonomické cíle:

Hlavní činnosti spolku

Hlavní činnosti spolku pro naplnění těchto cílů jsou následující:

 1. Propagace ekologického zemědělství (EZ) a biopotravin objasňováním jeho principů.
 2. Praktické ukázky fungujícího EZ ve spolupráci se zemědělskými podniky.
 3. Vzdělávání, osvěta a poradenství pro ekologické i konvenční zemědělce.
 4. Vzdělávání odborné i laické veřejnosti včetně dětí a mládeže s hlavním zaměřením na zemědělství, ochranu životního prostředí a zdravou výživu.
 5. Spolupráce s výzkumnými ústavy, univerzitami i státními institucemi zejména za účelem ověřování EZ a přiblížení principů EZ přímo na ekofarmě.
 6. Spolupráce s ostatními nestátními a zájmovými organizacemi (například se zaměřením na ochranu flory, fauny a myslivost atd.).
 7. Řešení otázek regionálního rozvoje a zaměstnanosti na venkově, spolupráce s kraji, obcemi – samosprávou.
 8. Vzdělávání zákazníků a ostatních zájemců se zájmem o poznání života na ekofarmě a venkově vůbec, mimo jiné ve spolupráci se školami (MŠ, ZŠ, SŠ a univerzitami).
 9. Rozšíření znalostí široké veřejnosti o environmentálních důsledcích každodenní spotřeby a možnostech udržitelné spotřeby.
 10. Výuka environmentálních, energetických, zdravotních a sociálních aspektů zemědělství a výroby potravin zapojením se do školních vzdělávacích programů.
 11. Pořádání kurzů, školení, exkurzí, publikační činnost, spolupráce se zahraničními právnickými i fyzickými osobami.
 12. V souladu s cíli realizace vzdělávacích, výukových a výzkumných projektů.
 13. Praktická spolupráce se zemědělským podnikem VH Agroton s.r.o.
 14. Ověřování, zkoušení a výzkum v oboru udržitelného zemědělství, ochrana přírody a zdravý životní styl.
 15. Ochrana přírody a krajiny.
 16. Provozování zemědělství, hlavně se zaměřením na metodiku a ukázky.
 17. Organizování kulturních, sportovních a společenských akcí.
 18. Spolek se může účastnit petičních akcí.
mesicek.png
kalendar.png, 7,1kB

Kalendář akcí

probio_mensi.jpg, 7,1kB

PRO-BIO, obchodní společnost

hosteradky_mensi_cb.jpg, 7,1kB

Web vzniká za finanční podpory Jihomoravského kraje.

© Veselá biofarma Velké Hostěrádky, z.s. | VH AGROTON | Tomáš URBAN | Olomouc 2015